Clarkia bottae

Clarkia bottae

Plant Name: Clarkia bottae, Common Name: Farewell to spring, Artist Name: Penny Stenning, Acceptance Date: 2005